Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi