Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulamalar ve Hizmetler

Bireyi Tanıma ve Değerlendirme Hizmetleri

  •               Üstün yetenekliliğin ve yetenek alanlarının belirlenmesi
  •                Bireysel yetenek gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi

Bireysel  İzleme Programları

Duygusal-Sosyal Gelişim Destek Hizmetleri

  •                 Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları
  •                 Özel sorun alanlarına yönelik destek programları

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Kariyer Gelişimi Destek Hizmetleri

Mentor Desteği Uygulaması

Çevrimiçi Destek Uygulaması

Aileye Rehberlik Hizmetleri

Öğretmen Eğitimi Programları