Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ UYUM)

ÇOMÜ Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin fark edilmesi ve belirlenmesine; sağlıklı gelişimleri, kapasitelerini kullanma ve eğitimleri için yaşam boyu desteklenmelerine; gizilgüçlerini kullanarak üst düzeyde gelişmelerine ve çeşitli özel yetenekleri yönünde yetiştirilmelerine katkıda bulunacak disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkez çalışmaları ile, üstün yetenekliler alanında çalışan uygulayıcıların desteklenmesi, yapılan uygulama ve araştırmaların zenginleştirilmesi ve ortaya konulacak çalışmaların üstün yeteneklilere ve toplumumuza yararlı biçimde kullanılmasına destek olunması hedeflenmektedir.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!