Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Üniversitemizde yeni kurulan Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ilk danışma kurulu toplantısı, konuk öğretim üyelerinin de katılımıyla 29.08.2019 tarihinde, Eğitim Fakültesi'nde yapıldı. Merkezin 2019-2020 yılı etkinlik planlarının ve projelerinin gözden geçirildiği toplantı, her yaştan üstün yeteneklilerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların başlangıç adımı olarak gerçekleşti.

Toplantıya merkez yönetim kurulu üyelerinin yanısıra,  üniversitemiz emekli öğretim üyesi astrofizik uzmanı Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, psikolojik danışma ve rehberlik alanında Hacettepe Üniversitesi  öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay ERGENE, üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde temel eğitim alanı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN  ve sanat eğitimi alanında Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nur BALKIR danışma kurulu üyeleri olarak katıldılar.
Her biri alanında  önemli ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmış bilim insanları olan konuk danışma kurulu üyelerinin de bilgi ve deneyimleri ile, merkezin başlangıç çalışmaları zenginleştirilerek uygulamaya dönük planlar toplantıda kararlaştırıldı.Çanakkale ve çevresindeki illerin yanısıra, ülkemizde üstün yeteneklilerin gelişimini desteklemek amacıyla yapılabilecek çalışmaların etkili, sürdürülebilir ve kanıta dayalı uygulamalara dönük olması merkez danışma kurulu toplantısının da odağında yer aldı. Üstün yetenekli bireylerin çok yönlü ve bütüncül gelişimi, erken fark edilmeleri ve etkili bir değerlendirme sistemi ile belirlenerek desteklenmeleri amacıyla politikalar ve projeler geliştirilmesi merkezin  kuruluş amacını da içerecek  bir öncelik olarak kararlaştırıldı.