Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019 ve 2020 Yılı Faaliyet Raporları

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2019 YILI FAALİYET RAPORU

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazete'de Merkez Yönetmeliği'nin yayımlanmasının ardından, 25.03.2019 tarihinde kurulmuştur.
  • 10.04.2019 tarihinde Rektörlük Oluru ile çalışmalarına başlayan Merkez Yönetim Kurulu ve 29.08.2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Danışma Kurulu Merkezin yıllık çalışma planını ve öncelikli projelerini yapılandırmıştır.
  • 2019 yılı sonuna kadar öncelikle merkezin üniversite, resmi kurumlar ve topluma duyurulması ve tanıtımına yönelik etkileşim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
  • Merkez'e başvuru yapan üstün yetenekli çocuklar ve gençlerle ailelerine yönelik tanıma, rehberlik, destek ve izleme çalışmalarına başlanmıştır.
  • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içerisinde öğretmenler tarafından fark edilmesi ve tanınmasına yönelik değerlendirme aracı geliştirme çalışması yapılmış ve yayına hazırlanmıştır.
  • 18.12.2019 tarihinde öğretmen adaylarına yönelik olarak, Üstün Yeteneklilerin Eğitim Ortamındaki Çok Yönü Gereksinimleri konulu panel gerçekleştirilmiştir.
  • Merkezin yapılandırılmasına destek amaçlı ve Merkez Yönetmeliği'nde belirtilen amaçlara dayalı olarak, üstün yetenekli bireyleri ve ailelerini kapsayacak iki bilimsel araştırma projesinin hazırlığı devam etmektedir.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

  • Merkez'e başvuru yapan üstün yetenekli çocuklar ve gençlerle ailelerine yönelik tanıma, rehberlik, destek ve izleme çalışmalarına devam edilmiştir. Çocuk ve yetişkin üstün yeteneklilerle çevrimiçi görüşmelere dayalı çalışmalar, araştırma ve yayın sürecine dahil edilmektedir.
  • Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Defne YILMAZ, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemleri) ölçeğinin uygulayıcı sertifikası eğitimlerine katılmıştır.
  • Merkezin yapılandırılmasına destek amaçlı ve Merkez Yönetmeliği'nde belirtilen amaçlara dayalı olarak, 2019 yılında planlanan, üstün yetenekli bireyleri ve ailelerini kapsayacak iki bilimsel araştırma projesi, COVID-19 Pandemi dönemi nedeniyle ertelenmiştir. Pandemi sürecinin belirsizliği nedeniyle, projeler 2021 yılında çevrimiçi başlatılacak şekilde uyarlanarak, uygulamaya hazırlanmıştır.