Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Danışma Kurulu

ÇOMÜ UYUM Danışma Kurulu:

-Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

-Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN

            ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü.

-Prof. Dr. Osman DEMİRCAN

             ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi Yönetim  Kurulu Üyesi.

-Prof. Dr. Tuncay ERGENE        

            Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,

            Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D., Ankara.

-Doç. Dr. Nur BALKIR

             Amerikan Uluslararası Üniverstesi (The American International University)

             Sanat ve Tasarım Fakültesi, Kuveyt.