Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü:

Dr. Öğr. Üyesi Defne YILMAZ

 

Merkez Müdür Yardımcıları: 

Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI

Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKGÜL

 

Üyeler:

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ 

Doç. Dr. Birol AKGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR

Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ